Регистрирајте домен веднаш!

Пронајди го доменот со кој ќе го оствориш својот сон

Најдобрата солуција ја одбираш ти сам со пронаоѓање на домен кој тебе ти се допаѓа и ти прилега за твојот бизнис,блог,форум итн..

Домени Регистер Цена Обнова Цена Трансфер Цена Трајност
.com Топ мкд850 мкд950 мкд800 мкд850 1 Година
.net мкд1000 мкд950 мкд1000 1 Година
.org мкд850 мкд950 мкд950 1 Година
.club Супер мкд500 мкд700 мкд700 1 Година
.info мкд600 мкд750 мкд750 1 Година
.biz мкд750 мкд750 мкд750 1 Година
.us мкд850 мкд850 мкд850 1 Година
.eu мкд900 мкд850 мкд900 1 Година
.tv мкд2300 мкд2300 мкд2300 1 Година
.ws мкд1000 мкд1100 мкд1100 1 Година
Пронајди го одговорот

Најчесто поставувани прашања

Во кратки црти ќе ви ги одговориме вие само следете и прочитајте ги.

Промената на доменското име кое е веке постоечко во датабазата на ICANN не е возможно да се промени во друго затоа што такви се правилата, ќе морате да регистрирате нов домен под името кое го сакате.

Тоа не е возможно затоа што ICANN има правило кое мора да се испочитува а тоа е дека регистрацијата на доменот мора да е минимално 1 година или повеке..

Доменот е наставка која прикрива ип адресата на серверот за полесно да биде препознаена и отварана од странки кои сакаат да ја пронајдат вашата страна.